Tyto internetové stránky využívají soubory cookie k ukládání informací na Vašem počítači. Některé jsou z nich zásadně důležité pro funkčnost stránek. Dalším používáním těchto stránek udělujete souhlas s umístěním těchto souborů cookie. V případě nesouhlasu opusťte tyto stránky.
Souhlasím
V pracovní dny
7:30 - 17:00

Kontakt
730 566 790
730 566 791

Povinně zveřejňované informace

Informace týkající se zprostředkovatele (zástupce)
 1. Společnost CZ Mini Credit s.r.o., IČO: 24277142, se sídlem Přátelství 986/19, Uhříněves, 104 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 200241 (dále jen „zástupce“) je podle zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „ZSÚ“) vázaným zástupcem společnosti FINDIGO CZ s.r.o., IČO: 03421970, se sídlem Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 231641 (dále jen „poskytovatel“).

  Zástupce je oprávněn zprostředkovat poskytnutí spotřebitelského úvěru pouze pro poskytovatele. Zástupce nezastupuje žádného zprostředkovatele, přičemž poskytovatel má oprávnění k činnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, avšak tato skutečnost není ve vztahu mezi poskytovatelem, zástupcem, klientem a zprostředkováním spotřebitelského úvěru zástupcem relevantní.

 1. Zástupce je poskytovatelem zmocněn k veškerým úkonům v souvislosti s nabídkou, zamítnutím, sjednáním a uzavřením spotřebitelského úvěru, včetně úkonů po uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru (komunikace s klientem, prodloužení splatnosti úvěru, ujednání v případě nesplacení úvěru, řešení stížností). To nemá vliv na právo klienta obrátit se přímo na poskytovatele.

 1. Kontaktní údaje poskytovatele:

  Obchodní firma: FINDIGO CZ s.r.o.
  IČO: 03421970
  Sídlo: Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3

  Právnická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 231641

  Adresa pro doručování: Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3
  Tel.: +420 234 702 070

  E-mail (určený pro doručování): info@findigo.cz

  Registr pro ověření oprávnění k činnosti poskytovatele: https://apl.cnb.cz 
  Postup ověření registrace zástupce v registru:

  na www stránkách České národní banky: https://apl.cnb.cz, 
  dotaz na podatelnu České národní banky: podatelna@cnb.cz,

  dotaz na datovou schránku České národní banky-ID datové schránky: qr9ab9x,

  písemně na adresu České národní banky.

 1. Kontaktní údaje zástupce:

  Obchodní firma: CZ Mini Credit s.r.o.

  IČO: 24277142

  Sídlo: Přátelství 986/19, Uhříněves, 104 00 Praha 10

  Právnická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 200241

  Adresa pro doručování: Přátelství 986/19, Uhříněves, 104 00 Praha 10

  Tel.: +420 730 566 790, +420 730 566 791

  E-mail (určený pro doručování): info@minikredit.cz
  Pro registrované klienty klientská zóna na webových stránkách www.minikredit.cz

  Registr pro ověření oprávnění k činnosti zástupce: www stránky České národní banky https://apl.cnb.cz 
  Postup ověření registrace zástupce v registru:

  Postup ověření registrace zástupce v registru:

  na www stránkách České národní banky: https://apl.cnb.cz, 
  dotaz na podatelnu České národní banky: podatelna@cnb.cz,

  dotaz na datovou schránku České národní banky-ID datové schránky: qr9ab9x,

  písemně na adresu České národní banky.


 1. Zástupce neposkytuje radu podle § 85 odst. 1 ZSÚ. Zástupce je oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr pouze jménem a na účet poskytovatele. Klient je tedy povinen sám zvážit vhodnost nabízeného úvěru vzhledem ke svým potřebám a schopnosti úvěr splácet. To nevylučuje činnost zástupce spočívající v provádění přípravných prací směřujících ke sjednání spotřebitelského úvěru jménem a na účet poskytovatele, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání spotřebitelského úvěru podle § 3 odst. 1 písm. b) bod 3. ZSÚ.

 1. Zástupce neuzavírá s klienty smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru. Zástupce uzavírá s klienty pouze smlouvy o spotřebitelském úvěru jménem a na účet poskytovatele.

 1. Klient neplatí zástupci odměnu za zprostředkování úvěru. Zástupce nesmí současně pobírat odměnu nebo pobídku od klienta i od poskytovatele nebo třetí osoby.

 1. Zástupce neuzavírá jménem poskytovatele smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení.

 1. Interní mechanizmus vyřizování stížností je popsán zde.

 1. V případě sporu s poskytovatelem nebo zástupcem může klient podat návrh na rozhodnutí sporu finančním arbitrem: Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1,
  e-mail: arbitr@finarbitr.cz, www: https://www.finarbitr.cz, ID datové schránky: qr9ab9x. Finanční arbitr nemůže rozhodovat spor, o kterém se již vede řízení u soudu, nebo o němž již soud rozhodl.

 1. Orgánem dohledu nad činností poskytovatele a zástupce je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, e-mail: podatelna@cnb.cz, www: www.cnb.cz, ID datové schránky: 8tgaiej.

Kdo se může stát klientem

Klientem se může stát fyzická osoba

 • starší 18 let
 • plně svéprávná
 • s trvalým pobytem na území České republiky
 • na níž nebyl podán insolvenční návrh
 • u níž nebylo rozhodnuto o vstupu do insolvence

Proces poskytnutí spotřebitelského úvěru

Obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru, včetně informací vyžadovaných od spotřebitele podle § 84 odst. 1 zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti.

Nový klient (klient, který u nás není zaregistrován a žádá o první půjčku)

 1. Na webových stránkách www.minikredit.cz zvolíte parametry požadovaného úvěru (výše úvěru, doba splatnosti) v záložce „První půjčka“, přičemž Vám bude nabídnuta příslušná úroková sazba.

 2. Zvolíte tlačítko „Získání půjčky“. Bude Vám zobrazen formulář s údaji k vyplnění.

 3. Do formuláře zadáte požadované údaje, za účelem ověření Vaší totožnosti a posouzení úvěruschopnosti, včetně vyplnění dotazníku; podrobný výčet požadovaných údajů naleznete v příslušném formuláři; za účelem posouzení Vaší úvěruschopnosti můžeme vyžadovat další dodatečné údaje – pracovní smlouvu, výpisy z účtů, výplatní pásky, potvrzení o srážkách ze mzdy od zaměstnavatele apod.

 4. Na zadanou e-mailovou adresu Vám odešleme e-mailovou zprávu s odkazem na potvrzení e-mailové adresy. Kliknutím na odkaz ověříte svou e-mailovou adresu a budete přesměrováni na webové stránky www.minikredit.cz, kde obdržíte platební instrukci pro úhradu ověřovacího poplatku ve výši 1,- Kč. Současně Vám bude platební instrukce zaslána SMS zprávou.

 5. Provedete platbu ověřovacího poplatku ve výši 1,- Kč z účtu zadaného při registraci.

 6. Po připsání ověřovacího poplatku Vám zašleme na zadanou e-mailovou adresu e-mailovou zprávu s potvrzením přijetí ověřovacího poplatku a heslem pro vstup do zřízené klientské zóny.

 7. Ověříme Vaši totožnost a úvěruschopnost ve vztahu k požadovanému úvěru na základě zadaných údajů.

 8. Zašleme Vám e-mailovou zprávu o tom, zda Vaše žádost o úvěr byla schválena nebo zamítnuta. V případě schválení žádosti bude e-mailová zpráva obsahovat odkaz na vstup do klientské zóny.

 9. V klientské zóně se Vám zobrazí text Předsmluvních informací (obecné informace o úvěru), Formuláře se základními informacemi o požadovaném úvěru podle zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, a Smlouvy o spotřebitelském úvěru.

 10. Dokumenty uvedené v čl. 9. výše byste si měli pečlivě prostudovat, což je zaručeno tím, že příslušný posuvník na pravé straně dokumentu vždy po přečtení příslušné části textu posunete myší na další část textu, až dosáhnete konce textu; jinak Vám nebude umožněno dokumenty verifikovat.

 11. Pokud se Smlouvou o úvěru a ostatními dokumenty souhlasíte, zvolte tlačítko „Souhlasím se smlouvou“. Tím je Smlouva o úvěru mezi námi uzavřena. Její znění obdržíte e-mailovou zprávou na zadanou e-mailovou adresu. Současně jí máte kdykoli k dispozici v klientské zóně.

 12. Neprodleně, avšak nejdéle do 3 dnů zašleme úvěr na Vámi uvedený účet.

Registrovaný klient (klient, který je u nás zaregistrován a žádá o další půjčku)

 1. Na webových stránkách www.minikredit.cz zvolíte záložku „Současní klienti“

 2. Bude Vám nabídnuto přihlášení do klientské zóny zadáním uživatelského jména a hesla.

 3. Po přihlášení do klientské zóny zvolíte parametry požadovaného úvěru (výše úvěru, doba splatnosti) v záložce „Současní klienti“, přičemž Vám bude nabídnuta příslušná úroková sazba.

 4. Zvolíte tlačítko „Získání půjčky“.

 5. Zobrazí se Vám formulář s údaji k vyplnění. Údaje budou již předvyplněny z Vaší předchozí žádosti o půjčku. Údaje pečlivě prostudujte a v případě jejich změny je změňte i ve formuláři.

 6. Zašleme Vám e-mailovou zprávu o tom, zda Vaše žádost o úvěr byla schválena nebo zamítnuta. V případě schválení žádosti bude e-mailová zpráva obsahovat odkaz na vstup do klientské zóny.

 7. V klientské zóně se Vám zobrazí text Předsmluvních informací (obecné informace o úvěru), Formuláře se základními informacemi o požadovaném úvěru podle zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, a Smlouvy o spotřebitelském úvěru.

 8. Dokumenty uvedené v čl. 7. výše byste si měli pečlivě prostudovat, což je zaručeno tím, že příslušný posuvník na pravé straně dokumentu vždy po přečtení příslušné části textu posunete myší na další část textu, až dosáhnete konce textu; jinak Vám nebude umožněno dokumenty verifikovat.

 9. Pokud se Smlouvou o úvěru a ostatními dokumenty souhlasíte, zvolte tlačítko „Souhlasím se smlouvou“. Tím je Smlouva o úvěru mezi námi uzavřena. Její znění obdržíte e-mailovou zprávou na zadanou e-mailovou adresu. Současně jí máte kdykoli k dispozici v klientské zóně.

 10. Neprodleně, avšak nejdéle do 3 dnů zašleme úvěr na Vámi uvedený účet.


Rada podle § 85 odst. 1 zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
Radu podle § 85 odst. 1 zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, neposkytujeme.
Účel použití spotřebitelského úvěru
Účel použití spotřebitelského úvěru není omezen.
Formy a podmínky zajištění spotřebitelského úvěru
Úvěry poskytované společností FINDIGO CZ s.r.o. prostřednictvím zástupce CZ Mini Credit s.r.o. nevyžadují žádnou formu zajištění.
Příklady doby trvání úvěru

Konkrétní doba poskytnutí úvěru je stanovena na základě minimální a maximální doby stanovené poskytovatelem a v uvedeném rozmezí volitelné klientem na webových stránkách www.minikredit.cz.

Úvěr je typicky poskytován na dobu 31 kalendářních dnů.

Další náklady spotřebitelského úvěru

V případě řádného splácení spotřebitelského úvěru nejsou požadovány žádné další náklady. Jediným nákladem je jednorázový ověřovací poplatek ve výši 1,- Kč, který slouží k ověření čísla účtu klienta.

V případě odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru ze strany klienta může poskytovatel nárokovat účelně vynaložené náklady do výše 0,5 % z poskytnutého úvěru (např. v případě poskytnutí úvěru ve výši 1.000,- Kč činí účelně vynaložené náklady max. 5,- Kč).

Typy dostupné zápůjční úrokové sazby

Úvěry poskytujeme s pevnou úrokovou sazbou, tzn., že úroková sazba se v průběhu trvání úvěru nemění.

Úrok může být stanoven procentní úrokovou sazbou, typicky 1 % denně, nebo je úrok stanoven pevnou částkou.

Aktuální úroková sazba je vždy stanovena na webových stránkách www.minikredit.cz v závislosti na výši úvěru a době splatnosti.

Příklady úvěrů

Poskytujeme úvěry do maximální výše 10.000,- Kč s krátkou dobou splatnosti maximálně do 40 kalendářních dnů a úrokovou sazbou přibližně 1 % denně od data poskytnutí úvěru do zaplacení.

Maximální hodnoty výše úvěru, doby splatnosti a úrokové sazby jsou vždy stanoveny na www.minikredit.cz na záložce „První půjčka“ nebo „Stávající klienti“.

Maximální výše úvěru pro konkrétního klienta může být omezena.

Typicky poskytovaným úvěrem je úvěr ve výši do 10.000,- Kč se splatností do 31 kalendářních dnů a úrokovou sazbou ve výši 1 % denně.

V případě úvěru ve výši 1.000,- Kč s datem poskytnutí k 1.1. příslušného kalendářního měsíce a datem splatnosti 31.1. příslušného kalendářního měsíce tak klient zaplatí úrok ve výši 310,- Kč. Pokud klient úvěr splatí předčasně, vypočte se úrok sazbou 1 % denně k datu splacení (připsání na účet poskytovatele).

Možnosti splácení

Úvěry jsou spláceny ve sjednané lhůtě splatnosti podle smlouvy o úvěru jednorázově, tedy jistina úvěru je splacena současně s úrokem.

V případě předčasného splacení zaplatí klient úrok do doby předčasného splacení jistiny.

Podmínky předčasného splacení úvěru

Za předčasné splacení úvěru nejsou nárokovány žádné poplatky ani náklady.

Dále uvádíme text relevantních ustanovení příslušného právního předpisu, zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru:

Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.

Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením. Věřitel nesmí požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení, pokud předčasné splacení bylo provedeno v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení spotřebitelského úvěru.

Výše náhrady nákladů nesmí dále přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru.

Spotřebiteli, který sdělí poskytovateli svůj úmysl spotřebitelský úvěr na bydlení předčasně splatit, poskytovatel bez zbytečného odkladu poskytne za účelem zvážení důsledků předčasného splacení:

a) vyčíslení dlužné částky, kterou bude muset spotřebitel v případě předčasného splacení zaplatit, s rozdělením na jistinu, úrok a další náklady spojené s předčasným splacením,
b) údaje o výši náhrady nákladů poskytovatele s uvedením veškerých předpokladů pro její výpočet, a
c) informaci o dalších důsledcích předčasného splacení pro spotřebitele, včetně informace o tom, za jakých podmínek nesmí věřitel požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení.

Důsledky nedodržení závazků klientem

Upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěr:

V případě nedodržení závazků jsou nárokovány následující sankce:

a) zákonný úrok z prodlení,
b) smluvní pokuta ve výši 0,1 % denně až do výše 1/2 nesplacené jistiny úvěru, maximálně do 200.000,- Kč.

Kromě toho jste nadále povinni hradit sjednaný smluvní úrok.

V případě, že nesplatíte úvěr řádně a včas, můžeme vymáhání dluhu předat inkasní agentuře anebo, případně následně po předání inkasní agentuře vůči Vám zahájit soudní a exekuční řízení. Celková dlužná částka se tak zvýší o náklady stanovené v Sazebníku, který je přílohou Smlouvy o spotřebitelském úvěru právního a exekučního vymáhání stanovených příslušnými právními předpisy. Nedodržení vašich závazků může mít za následek prodej Vašeho majetku v exekuční nebo jiné nedobrovolné dražbě.

Dále uvádíme text příslušného právního předpisu, zák. č. 257/2016 Sb.:

Věřitel může pro případ prodlení spotřebitele s plněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy o spotřebitelském úvěru sjednat pouze
a) právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s prodlením spotřebitele; pokud byla ujednána náhrada vyšší, považuje se v této části za smluvní pokutu,
b) úroky z prodlení, jejichž výše nesmí přesáhnout výši stanovenou právním předpisem upravujícím úroky z prodlení, nebo
c) smluvní pokutu.

Uplatněná smluvní pokuta nesmí přesáhnout 0,1 % denně z částky, ohledně níž je spotřebitel v prodlení, je-li spotřebitel v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy. Omezení podle věty první se neuplatní na souhrn smluvních pokut uplatněných do okamžiku, kdy se úvěr stane v důsledku prodlení spotřebitele splatným, pokud je tento souhrn pokut v kalendářním roce, v němž nebo v jehož části byl spotřebitel v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy, nižší než 3.000,- Kč a pokud výše smluvních pokut zahrnutých v tomto souhrnu uplatněných ve vztahu k prodlení s každou jednotlivou splátkou spotřebitelského úvěru činí nejvýše 500,- Kč.

Souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200.000,- Kč.

Reklamační řád
 1. REKLAMAČNÍ ŘÁD

  Tímto Reklamačním řádem upravuje společnost CZ Mini Credit s.r.o., IČ: 24277142, Přátelství 986/19, Uhříněves, 104 00 Praha 10, (dále jen „společnost“) postup a náležitosti podání reklamací a stížností při zprostředkování úvěrů jménem společnosti FINDIGO CZ s.r.o., IČ: 03421970, se sídlem Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3 (dále jen „poskytovatel“)

 2. Vymezení pojmů

  2.1. Reklamace nebo stížnost je Požadavek klienta, aby společnost napravila, dle názoru klienta, nesprávný postup společnosti při poskytování svých služeb, zejména z oblasti sjednávání a průběhu úvěrových obchodů s klientem, např. nedoručení sjednaných finančních prostředků klientovi či nedoručení informace o stavu úvěru (výpis), projev nespokojenosti klienta s poskytnutou službou, s jednáním pracovníka společnosti, s postupem vyřízení reklamace, s obchodními podmínkami apod.
  2.2. Klientem se rozumí spotřebitel, klient společnosti nebo jiná osoba, která je nespokojena s jednáním či postupem společnosti vůči ní (dále jen „klient“).

 3. Možnosti podání reklamace a stížnosti

  3.1. Klient může zvolit, zda stížnost nebo reklamaci podá společnosti nebo poskytovateli. Pokud podá reklamaci nebo stížnost ve stejné věci společnosti i poskytovateli, rozhodne poskytovatel, zda jí vyřídí sám nebo zda její vyřízení přenechá společnosti.
  3.2. Reklamaci a/nebo stížnost je možné podat níže uvedenými způsoby:
   1. písemně zásilkou zaslanou na adresu sídla společnosti Přátelství 986/19, Uhříněves, 104 00 Praha 10,
   2. písemně zásilkou zaslanou na adresu sídla poskytovatele Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3,
   3. elektronicky e-mailem zaslaným na e-mail reklamace@minikredit.cz,
   4. elektronicky e-mailem zaslaným na e-mail info@findigo.cz,
   5. prostřednictvím klientské zóny na www.minikredit.cz,
 1. Náležitosti reklamací a stížností

  Při podání reklamace anebo stížnosti klient uvede následující informace:
   1. Identifikační údaje klienta, především jméno a příjmení klienta, rodné číslo nebo datum narození, dále kontaktní údaje pro komunikaci s klientem (telefonní číslo a/nebo e-mail),
   2. Předmět reklamace nebo stížnosti, název produktu nebo služby, které se reklamace a/nebo stížnost týká, popis podstatných skutečnost pro posouzení reklamace nebo stížnosti, časová posloupnost skutečností souvisejících s předmětem reklamace nebo stížnosti atp.
   3. V případě reklamace a/nebo stížnosti týkající se konkrétní platební transakce také identifikaci účtů/uskutečněných plateb a jejich identifikačních náležitostí a časových údajů.
 1. Lhůty k vyřízení reklamace nebo stížnosti

  4.1. Reklamaci nebo stížnost je nutné podat bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatku, který je předmětem reklamace nebo stížnosti. Reklamace nebo stížnost se považuje za podanou dnem doručení společnosti.
  4.2. Společnost nebo poskytovatel vyřídí reklamaci nebo stížnost do 30 kalendářních dní ode dne podání reklamace anebo stížnosti, nestanoví-li právní předpis kratší lhůtu pro vyřízení reklamace a/nebo stížnosti.
  4.3. Nejpozději v poslední den této lhůty zašle společnost nebo poskytovatel klientovi stanovisko k podané reklamaci anebo stížnosti. V případě, že společnost nebo poskytovatel nemůže z vážných důvodů vyřídit reklamaci nebo stížnost v dané lhůtě, kontaktuje nejpozději v poslední den lhůty klienta a sdělí mu aktuální stav vyřizování reklamace nebo stížnosti a další postup pro vyřízení reklamace nebo stížnosti.
  4.4. Je-li pro vyřízení reklamace nebo stížnosti nezbytné doplnění dalších informací či údajů od klienta, vyžádá si je společnost nebo poskytovatel od klienta bez zbytečného odkladu po zjištění jejich potřeby. Lhůta pro vyřízení reklamace nebo stížnosti se po dobu doplňování informací či údajů od klienta přerušuje a začíná opět běžet dnem následujícím po dni obdržení všech nezbytných informací či údajů od klienta.
  4.5. Stanovisko k reklamaci nebo stížnosti sdělí společnost nebo poskytovatel elektronicky e-mailem nebo písemně, není-li e-mailový kontakt v podání reklamace nebo stížnosti uveden. Stížnost může být vyřízena i telefonicky, nepožaduje-li klient doručení stanoviska písemně nebo e-mailem. 

 2. Náklady na vyřízení reklamace nebo stížnosti

  Náklady na vyřízení reklamace nebo stížnosti nese společnost, resp. poskytovatel. 

 3. Nesouhlas klienta s výsledkem vyřízení reklamace 

  6.1. V případě nesouhlasu se stanoviskem společnosti nebo poskytovatele k podané reklamaci nebo stížnosti má klient právo podat námitku. Námitku je třeba podat písemně na adresu poskytovatele (Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3), a to bez zbytečného odkladu. Pro vyřízení doručené námitky platí stejné lhůty jako pro vyřízení reklamace nebo stížnosti.
  6.2. V případě nesouhlasu klienta se stanoviskem společnosti nebo poskytovatele k jeho námitce k vyřízení reklamace nebo stížnosti má klient možnosti opravných prostředků k tomu určených, zejména:
  6.3. obrátit se na Finančního arbitra na adrese Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1 nebo na webových stránkách www.finarbitr.cz,
  6.4. podat podnět na zahájení správního řízení u České národní banky na adrese Na Příkopě 20, 115 03 Praha 1. 

 4. Závěrečná ustanovení

  Tento reklamační řád je účinný od 1.2.2019 a je k dispozici na webových stránkách společnosti www.minikredit.cz. Společnost je oprávněna reklamační řád v případ potřeby změnit zejména v souvislosti se změnou příslušných právních předpisů nebo změnou své obchodní politiky.