Tyto internetové stránky využívají soubory cookie k ukládání informací na Vašem počítači. Některé jsou z nich zásadně důležité pro funkčnost stránek. Dalším používáním těchto stránek udělujete souhlas s umístěním těchto souborů cookie. V případě nesouhlasu opusťte tyto stránky.
Souhlasím
V pracovní dny
7:30 - 17:00

Kontakt
730 566 790
730 566 791

O nás

Informace týkající se zprostředkovatele (zástupce)

1. Společnost CZ Mini Credit s.r.o., IČO: 24277142, se sídlem Přátelství 986/19, Uhříněves, 104 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 200241 (dále jen „zástupce“) je podle zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „ZSÚ“) vázaným zástupcem společnosti FINDIGO CZ s.r.o., IČO: 03421970, se sídlem Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 231641 (dále jen „poskytovatel“).

Zástupce je oprávněn zprostředkovat poskytnutí spotřebitelského úvěru pouze pro poskytovatele. Zástupce nezastupuje žádného zprostředkovatele, přičemž poskytovatel má oprávnění k činnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, avšak tato skutečnost není ve vztahu mezi poskytovatelem, zástupcem, klientem a zprostředkováním spotřebitelského úvěru zástupcem relevantní.

2. Zástupce je poskytovatelem zmocněn k veškerým úkonům v souvislosti s nabídkou, zamítnutím, sjednáním a uzavřením spotřebitelského úvěru, včetně úkonů po uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru (komunikace s klientem, prodloužení splatnosti úvěru, ujednání v případě nesplacení úvěru, řešení stížností). To nemá vliv na právo klienta obrátit se přímo na poskytovatele.

 

3. Kontaktní údaje poskytovatele:

Obchodní firma: FINDIGO CZ s.r.o.
IČO: 03421970
Sídlo: 
Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3

Právnická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 231641

Adresa pro doručování: Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Tel.:
+420 234 702 070

E-mail (určený pro doručování): info@findigo.cz

Registr pro ověření oprávnění k činnosti poskytovatele: https://apl.cnb.cz
Postup ověření registrace zástupce v registru:

na www stránkách České národní banky: https://apl.cnb.cz,
dotaz na podatelnu České národní banky:
podatelna@cnb.cz,

dotaz na datovou schránku České národní banky-ID datové schránky: qr9ab9x,

písemně na adresu České národní banky.

 

4. Kontaktní údaje zástupce:

Obchodní firma: CZ Mini Credit s.r.o.

IČO: 24277142

Sídlo: Přátelství 986/19, Uhříněves, 104 00 Praha 10

Právnická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 200241

Adresa pro doručování: Přátelství 986/19, Uhříněves, 104 00 Praha 10

Tel.: +420 730 566 790, +420 730 566 791

E-mail (určený pro doručování): info@minikredit.cz
Pro registrované klienty klientská zóna na webových stránkách
www.minikredit.cz

Registr pro ověření oprávnění k činnosti zástupce: www stránky České národní banky https://apl.cnb.cz

Postup ověření registrace zástupce v registru:

na www stránkách České národní banky: https://apl.cnb.cz,
dotaz na podatelnu 
České národní banky: podatelna@cnb.cz,

dotaz na datovou schránku České národní banky-ID datové schránky: qr9ab9x,

písemně na adresu České národní banky.

 

5. Zástupce neposkytuje radu podle § 85 odst. 1 ZSÚ. Zástupce je oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr pouze jménem a na účet poskytovatele. Klient je tedy povinen sám zvážit vhodnost nabízeného úvěru vzhledem ke svým potřebám a schopnosti úvěr splácet. To nevylučuje činnost zástupce spočívající v provádění přípravných prací směřujících ke sjednání spotřebitelského úvěru jménem a na účet poskytovatele, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání spotřebitelského úvěru podle § 3 odst. 1 písm. b) bod 3. ZSÚ.

 

6. Zástupce neuzavírá s klienty smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru. Zástupce uzavírá s klienty pouze smlouvy o spotřebitelském úvěru jménem a na účet poskytovatele.

 

7. Klient neplatí zástupci odměnu za zprostředkování úvěru. Zástupce nesmí současně pobírat odměnu nebo pobídku od klienta i od poskytovatele nebo třetí osoby.

 

8. Zástupce neuzavírá jménem poskytovatele smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení.

 

9. Interní mechanizmus vyřizování stížností je popsán zde.

 

10. V případě sporu s poskytovatelem nebo zástupcem může klient podat návrh na rozhodnutí sporu finančním arbitrem: Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1,

e-mail: arbitr@finarbitr.cz, www: https://www.finarbitr.cz, ID datové schránky: qr9ab9x. Finanční arbitr nemůže rozhodovat spor, o kterém se již vede řízení u soudu, nebo o němž již soud rozhodl.

 

11. Orgánem dohledu nad činností poskytovatele a zástupce je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, e-mail: podatelna@cnb.cz, www: www.cnb.cz, ID datové schránky: 8tgaiej.